กำเนิดแล้ว! สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.)

กำเนิดแล้ว! สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.)

สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.) จดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว
โดยมีนายประสาน สินลิขิตกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ก่อตั้ง
ดร.พุฒธิพงค์ ทองวิมล (ดร.ไมค์ ไทยแลนด์) เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 2
นายกนก ณัฐปราณขำ เป็นเลขานุการสมาคม
นายโสภณ ทองเกื้อ เป็นนายทะเบียนสมาคม
พร้อมดำเนินการสมาคมทั่วประเทศ.