คลัสเตอร์โควิด เดือนเมษายน กระจายไปหลายจังหวัด

คลัสเตอร์โควิด เดือนเมษายน กระจายไปหลายจังหวัด

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 เม.ย. 64 กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว ประเด็นสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ และวัคซีนโควิด-19 โดย นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
นายแพทย์เฉวตสรร เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มการระบาดที่พบในเดือนเมษายนนั้น มีดังนี้
เชียงใหม่ พบเป็นคลัสเตอร์ค่ายอาสาของนักศึกษา โดยพบผู้ติดเชื้อ 34 ราย และกระจายไป 13 จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิง โดยพบผู้ติดเชื้อ 30 ราย และกระจายไป 2 จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นคลัสเตอร์โรงเรียน โดยพบผู้ติดเชื้อ 28 ราย
นครราชสีมา เป็นคลัสเตอร์จากร้านอาหาร ใน อ.เมือง โดยพบผู้ติดเชื้อ 14 ราย และคลัสเตอร์สังสรรค์คาราโอเกะ อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย
นนทบุรี เชียงใหม่ เป็นคลัสเตอร์งานสัมมนาในรีสอร์ตแห่งหนึ่ง โดยพบผู้ติดเชื้อ 19 ราย และกระจายไป 8 จังหวัด
สงขลา พบเป็นคลัสเตอร์ผับแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ โดยพบผู้ติดเชื้อ 16 ราย และคลัสเตอร์งานเลี้ยงรุ่น พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย
นครศรีธรรมราช พบเป็นคลัสเตอร์งานกิจกรรมรวมกลุ่มคน โดยพบผู้ติดเชื้อ 20 ราย กระจายไป 3 จังหวัด และคลัสเตอร์งานบวช พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย