ชาวบ้านร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง  ผู้ใหญ่ฯ สท. แนะนำวิธีแก้ไข

ชาวบ้านร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง ผู้ใหญ่ฯ สท. แนะนำวิธีแก้ไข

นายวิทยา เฟื่องเกษม สท. หนองตำลึง และนายวิสุทธิ์ หอมสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่2 จ.ชลบุรี แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาโดย ให้ประสานงานปรึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวร่วมกันทำระบบระบายใหม่แบบถูกวิธีแบบบูรณาการ และต้องเข้าใจปัญหาว่าเกิดอย่างอะไรและตรงไหน

นายวิทยา เฟื่องเกษม สท. หนองตำลึง กล่าวกับผู้สื่อข่าวไทยสกายว่า “ น้ำมันท่วมขัง เกิดเวลาฝนตก การระบาย   น้ำไม่มีประสิทธิภาพพอ ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จึงเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมา การลอกคลองเป็นหนึ่งวิธีที่แก้ปัญหานี้ ซึ่งเคยลอกมาแล้ว แต่ยังคงสภาพเดิม คือน้ำไม่ไหลผ่านไปอย่างที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นการทำงานผมคิดว่า ต้องประสานกันให้ดี สมมุติว่าเราจะทำงานท้องที่เนี่ย ท้องถิ่นจะต้องมาประสานกับเจ้าของพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เราทราบหน่อย เพื่อการทำงานจะได้สะดวกและจะได้รู้ปัญหาว่าที่ตรงไหนมีที่สายน้ำขวาง เราจะสามารถขุดเจาะได้ไหม อำนวยความสะดวกในการทำงานซึ่งกันและกัน ปัญหาจะได้สะดวกคือว่าไปได้ ไม่มีอะไรสะดุด ถ้าเกิดทำไป คนหนึ่งทำ อีกคนมาเบรคงานมันก็ไม่ราบรื่น ผมคิดว่าถ้าประสานกันให้ดีนะ ฝ่ายบริหารคุยกันซะแล้วฝ่ายปฏิบัติการจะได้ทำแบบสบายใจ มันจะได้ตรงความเป้าหมายที่เราต้องการ”

นายวิสุทธิ์ หอมสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่2 จ.ชลบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวไทยสกายว่า “ห้วยแห่งนี้มันมีท่อดำขว้างอยู่ ก็คือเราต้องแก้ปัญหากับทางบริษัทให้เขามาเชื่อมท่อให้ยาว ก็กดลงไป และมีการขุดร่องคลองใหม่และก็มีการทำท่อระบายน้ำ ต้องขุดและกดลงไปใหม่ น้ำจึงสามารถไหลได้สะดวก ก็ปัญหานี้มีมาตั้งแต่สมัยผมเป็นสท. และก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ปัญหานี้ยังอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขให้จบ อยู่แบบนี้ ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามเขามีนโยบาลมาทำ แต่ก็คือทำแล้วไม่ถูกเป้าถูกจุด มันก็เสียเงินงบประมาณโดยใช้เหตุ เพราะปัญหาก็เกิดแบบนี้ทำให้ชาวบ้านทนสภาพที่น้ำเน่าเหม็น”