พนักงานประจำสถานีหลักสอง  ติดโควิด-19 1 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์

พนักงานประจำสถานีหลักสอง ติดโควิด-19 1 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์

รถไฟฟ้า MRT แจ้งพนักงานประจำสถานี สถานีหลักสอง ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย พร้อมเปิดเผยไทม์ไลน์
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานประจำสถานี สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้
วันที่ 1-2 เม.ย. วันหยุด อยู่บ้าน
วันที่ 3-6 เม.ย. เวลา 06.30-15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.30-15.30 น. ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำรองที่สถานีภาษีเจริญ
วันที่ 8-9 เม.ย. วันหยุด อยู่บ้าน
วันที่ 10 เม.ย. วันหยุด อยู่บ้าน เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
วันที่ 11-13 เม.ย. เวลา 22.00-07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง
วันที่ 14 เม.ย. วันหยุด อยู่บ้าน รู้สึกอ่อนเพลีย
วันที่ 15 เม.ย. วันหยุด ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล
วันที่ 16 เม.ย. โรงพยาบาลแจ้งผล ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะปฏิบัติงานพนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ.