พนักงาน ขสมก. ติดโควิด เปิดไทม์ไลน์ พบผู้สัมผัสเสี่ยง  10 ราย

พนักงาน ขสมก. ติดโควิด เปิดไทม์ไลน์ พบผู้สัมผัสเสี่ยง 10 ราย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสกม.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 59 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ปรากฏว่าหัวหน้างานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จึงได้จัดส่งรถพยาบาลไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม
และวันนี้(16 เมษายน) ขสมก. ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
สำหรับ ไทม์ไลน์ของหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ สรุปได้ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.00 น.

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น. โดยได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับน้องชาย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ได้นั่งรถยนต์ของสายตรวจ ขสมก. ไปตรวจเส้นทางเดินรถบริเวณท้องสนามหลวง และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. คนขับรถได้ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งไปส่งที่วัดไร่ขิง เพื่อร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดไร่ขิง และลูกสาวผู้ติดเชื้อได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมารับกลับบ้าน ในเวลา 18.00 น.

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ไปดูโครงการบ้านที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. ไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวข้าวหอม จังหวัดนครปฐม และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 11-13 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปที่โรงพยาบาลสามพรานด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 09.00 น.

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามพรานว่า เป็นผู้ติดเชื้อฯ ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม

นอกจากนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการตรวจสอบ พบว่ามีพนักงานสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 คน จึงให้พนักงานดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ขสมก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง