ภูเก็ตเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว

ภูเก็ตเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว

การฉีดวัคซีนให้ชาวภูเก็ตจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการ “เอาวัคซีนไปหาประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนคนต้องเดินเข้าโรงพยาบาลไปหาวัคซีน”

นอกจากระบบการบริหารจัดการที่คิดอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ลงรายละเอียดทุกขั้นตอนแล้ว ยังมีจิตอาสาจำนวนมากจากหลากหลายภาคส่วนของสังคมมาร่วมด้วยช่วยกัน (การบริหารจัดการจิตอาสาก็ต้องมีระบบที่ดีเช่นกันนะครับ)

การเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนจำนวนมากได้ภายในเวลาสั้นๆ ไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น ต้องอาศัยพลังของภาคธุรกิจและประชาสังคมด้วย และต้องอาศัยบุคลากรหลากหลายด้านที่มาเสริมบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งขณะนี้ต้องรักษาผู้ป่วยยิ่งกว่าล้นมืออยู่แล้ว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ ภูเก็ต กล่าวว่า ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนพื้นที่สีแดงให้กลายเป็นสีเขียว ตอนนี้เราแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากผู้คนก่อน เราให้คนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้ ส่วนการป้องกันจากข้างนอก เราต้องคัดกรองโดยมีการสร้างมาตรฐาน เช่นมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ถ้าไม่มีทางเรามีทีมแพทย์ตรวจ บุคคลที่อยู่จังหวัดภูเก็ตสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Go Phuget เพื่อลงทะเบียนเข้า-ออกเมืองภูเก็ต