รพ.ภูมิพลฯ ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด ต้องงดรับผู้ป่วยใหม่ชั่วคราว

รพ.ภูมิพลฯ ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด ต้องงดรับผู้ป่วยใหม่ชั่วคราว

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกประกาศเรื่อง “ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19” ฉบับที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2564 โดยระบุข้อความว่า มีการตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความจำเป็นต้องงดและลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องทำการกักตัว 14 วัน และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ที่มีความจำเป็น ประกอบกับจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้มีจำนวนจำกัด

จึงของดการตรวจรักษาผู้ป่วยใหม่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลที่มีอาการคงที่ และไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์เร่งด่วน ขอความร่วมมือเลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือการทำหัตถการออกไป โดยโทรเลื่อนนัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในใบนัด