“ศิริราช” เปิดรับบริจาคเงิน-สิ่งของ เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคโควิด-19

“ศิริราช” เปิดรับบริจาคเงิน-สิ่งของ เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคโควิด-19

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “sirirajpr” ระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ โรคโควิด-19 ดังนี้ -บริจาคสิ่งของ เช่น หน้ากากอนามัย N95 Face Shield, ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) และ ภาชนะย่อยสลายได้ชนิดมีฝาปิด (BIO) สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งพัสดุ ได้ที่ คุณนงลักษณ์ เลี่ยนเครือ สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2419 9222, 0 2419 9333, 0 2414 1231, 0 2414 1861 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) -การบริจาคสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 บริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด) เลขที่บัญชี 901-3-50034-4 กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง Line : @sirirajfoundation E-Mail: donate_siriraj@hotmail.com และ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศิริราชรักษภิบาล เลขที่บัญชี 016-3-04590-7 กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมวงเล็บ (สู้ภัยโควิด) พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง E-Mail: sicashier@mahidol.ac.th (ช่องทางที่เป็น E-Donation สามารถลดหย่อนภาษี ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จ)