สถานการณ์โควิด-19 พุ่งไม่หยุด ติดเพิ่มอีก 1,547 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สถานการณ์โควิด-19 พุ่งไม่หยุด ติดเพิ่มอีก 1,547 ราย เสียชีวิต 2 ราย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ขณะนี้ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,547 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,316 ราย การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 228 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 3 ราย

รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 40,585 ราย หายป่วยแล้ว 28,570 ราย เสียชีวิตสะสม 99 ราย
ทั้งนี้ขณะนี้ (17 เมษายน 2564) ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 40,585 ราย แยกเป็น

ติดเชื้อในประเทศ 37,353 ราย
ตรวจคัดกรองเชิงรุก 19,980 ราย
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,232 ราย
สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,603 ราย