สำนักงานการศึกษาทางไกล และสำนักงาน กศน. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการศึกษาทางไกล อาคาร 4 ชั้น 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานการศึกษาทางไกล และสำนักงาน กศน. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย เป็นประธาน