“หมอยง” เผยผู้ติดเชื้อโควิดระลอก 3 เป็นสายพันธุ์อังกฤษ 98%

“หมอยง” เผยผู้ติดเชื้อโควิดระลอก 3 เป็นสายพันธุ์อังกฤษ 98%

วันที่ 17 เม.ย. 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องไวรัสโควิด-19 หลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ว่า โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว

วิวัฒนาการของไวรัสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เราทราบดีว่าสายพันธุ์ที่เริ่มต้นจากประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ S และ L

  • สายพันธุ์ S มาระบาดในประเทศไทยในระยะรอบแรก
  • สายพันธุ์ L ไปบุกยุโรป แล้ววิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์ V และ G
  • สายพันธุ์ G แพร่ระบาดได้ง่ายกว่า จึงกระจายไปทั่วโลกมาแทนที่สายพันธุ์เกือบทั้งหมด ติดง่ายกว่า
  • สายพันธุ์ G วิวัฒนาการต่อไปเป็น GH และ GR
  • สายพันธุ์ G จึงมาระบาดในประเทศไทยที่ จ.สมุทรสาคร ด้วยเช่นเดียวกัน (GH)

ในส่วนการระบาดในยุโรปเป็นสายพันธุ์ GR เป็นส่วนใหญ่ และก็วิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 หรือเรียกว่าสายพันธุ์ GRY ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในตำแหน่งที่ 501 (N501Y) หรือเปลี่ยนจาก asparagine ไปเป็น tyrosine ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะเกาะกับเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สายพันธุ์นี้จึงระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มจากอังกฤษเข้าสู่ยุโรปและอเมริกา เข้าสู่ญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะมากขึ้น และเข้าสู่กัมพูชามาสู่ประเทศไทย และในอนาคตสายพันธุ์นี้จะครองโลก จนกว่าจะมีสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายกว่านี้อีกก็จะมาแทนที่ต่อไป

ในประเทศไทยการระบาดรอบใหม่ หรือจะเรียกว่าระลอก 3 ก็ได้ เริ่มจากสถานบันเทิง และกระจายไปทั่วประเทศไทย จากการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์ที่ทำอยู่ขณะนี้ มากกว่า 300 ราย พบการระบาดครั้งนี้ 98% เป็นสายพันธุ์อังกฤษ เหลือเพียงไม่ถึง 2% เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม หรือที่ได้รับมาจากพม่าที่สมุทรสาคร สายพันธุ์นี้ติดต่อได้ง่ายกว่าเดิม จึงได้แพร่กระจายไปมากมาย อย่างที่คิดไว้แล้วตอนต้น ไม่ได้เกินความคาดหมาย


ศ.นพ.ยง ระบุต่อไปว่า การจะยับยั้งการกลายพันธุ์ต่อไปจะต้องหยุดการระบาดของไวรัสนี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งสามารถทำได้ด้วยระเบียบวินัย การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดที่ทุกคนรู้ และการให้วัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้มีภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อให้มากที่สุด ไวรัสนี้คงอยู่กับเราอีกนานหรือตลอดไป เราจะต้องปรับตัวให้ได้ และหาวิธีในการป้องกันให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความรุนแรงของโรคนี้ลงให้ได้