อดีตกำนันนายอุดม สืบญาติ ผู้สมัครนายก อบต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อดีตกำนันนายอุดม สืบญาติ ผู้สมัครนายก อบต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อดีตกำนันอุดม ลงสมัครนายกฯ เพื่อนำความปลอดภัยสู่ชีวิตและทรัพย์สินชาวอบต.มาบโป่ง

นายอุดม สืบญาติ ด้วยศักยภาพในการบริหารดูแลพี่น้องตำบลมาบโป่งที่ผ่านมาจนเป็น ผู้ใหญ่ แล้วเป็นกำนัน ได้เห็นและรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงมาลงสมัครนายก อบต.มาบโป่ง เพื่อมาพัฒนาให้ชาวบ้านตำบมาบโป่ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สู่วิกฤตการณ์ โควิด 19 ไปสู่ความ อยู่ดี กินดี มีถนนหนทางที่ดี มีน้ำประปาที่ดี มีไฟฟ้าที่สว่างดียิ่งขึ้น
อดีตกำนันกล่าวอีกว่า ทีมพลังใหม่มาบโป่ง พร้อมยินดีรับใช้และพร้อมพัฒนาให้ชุมชนชาวมาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี มีความเจริญมากยิ่งขึ้น