เชียงรายออกประกาศ ใครมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว 14 วัน

เชียงรายออกประกาศ ใครมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว 14 วัน

“เชียงราย” ประกาศแล้ว ใครมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน หากชุมนุมหรือมีการทำกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก มีโทษทั้งจำทั้งปรับ 5 มกราคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งคณะกรรมการฉบับที่ 1/2564 อ้างอิงถึง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) 28 จังหวัด ให้ลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์โดย QR Code เชียงรายสวัสดีและแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้นและให้กักกันตนเอง 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย และระหว่างอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากมีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ซึ่งคำสั่งได้ระบุด้วยว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วย