เตรียมนำเข้า ‘ซิโนฟาร์ม’ 1 ล้านโดส ในเดือนมิถุนายน 2564

เตรียมนำเข้า ‘ซิโนฟาร์ม’ 1 ล้านโดส ในเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณวุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แถลงถึงการบูรณาการความร่วมมือ นำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ พล.อ.ต.นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแถลงข่าว

ศ.นพ นิธิ เผยเบื้องต้นว่า วัคซีนซิโนฟาร์มจะนำเข้ามาในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส เป็นการใช้งบประมาณของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอง จึง “ไม่ฟรี” เหมือนกับที่รัฐบาลจัดให้ ดังนั้นวัคซีนนี้จึงเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการนำเข้าและบริหารจัดสรรวัคซีนให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อ

นพ.ไพศาล กล่าวอีกว่า วัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัทไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นตัวที่ 5 ของไทย ซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm)เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย วัคซีนชนิดนี้กำหนดฉีด 2 เข็ม ระยะห่าง 21 ถึง 28 วัน โดยมีข้อบ่งชี้กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถใช้ในผู้สูงอายุได้

ดังนั้นวัคซีนนี้ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยองค์การอนามัยโลกแล้ว แสดงว่าวัคซีนนั้นมีเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้ได้รับวัคซีน มีคุณภาพ มีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ