เตรียมเปิดจองฉีดวัคซีน เริ่ม พ.ค.นี้ ผ่าน “หมอพร้อม”

เตรียมเปิดจองฉีดวัคซีน เริ่ม พ.ค.นี้ ผ่าน “หมอพร้อม”

เตรียมเปิดจองคิวฉีด “วัคซีนแอสตราเซเนกา” ผ่าน “หมอพร้อม” ในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือน มิ.ย.64
วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 “แอสตราเซเนกา” ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายน จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน Line official Account “หมอพร้อม” ในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564
ส่วนการจองวัคซีนโควิดสำหรับประชาชน ขณะนี้จัดระบบจองวัคซีนไว้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. หมอพร้อม(แอปพลิเคชัน + Line Official Account) 2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
โดยผู้ที่จะลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น จะต้องลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ หากผู้ใดไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนจะไม่มีการบังคับ