เทียบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 คาดการณ์ผู้ป่วยหนักอาจจะน้อยลง

เทียบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 คาดการณ์ผู้ป่วยหนักอาจจะน้อยลง

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้เผยอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยที่รักษาหายในการระบาด 3 ครั้งดังนี้

 • โควิดระบาดระลอกเดือน ม.ค. 63 (ระหว่าง ม.ค.-14 ธ.ค.63) รวม 11 เดือนครึ่ง
  ผู้ป่วย 4,237 ราย
  รักษาหาย 4,177 ราย คิดเป็น 98.58%
  เสียชีวิต 60 ราย คิดเป็น 1.42%
 • โควิดระบาดระลอกเดือน ธ.ค. 63 (ระหว่าง 15 ธ.ค.63-31 มี.ค.64) รวม 3 เดือนครึ่ง
  ผู้ป่วย 24,626 ราย
  รักษาหาย 24,592 ราย คิดเป็น 99.88%
  เสียชีวิต 34 ราย คิดเป็น 0.14%
 • โควิดระบาดระลอกเดือน เม.ย. 64 (ระหว่าง 1 เม.ย.-13 เม.ย.64) รวม 13 วัน
  ผู้ป่วย 5,712 ราย
  อยู่ระหว่างการรักษา และรักษาหาย 99.95%
  เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็น 0.05%

“การระบาดของโควิด-19 รอบเดือนเม.ย.นี้จะพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยน่าจะใกล้เคียงกับ 2 รอบที่ผ่านมา คือ เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจะไม่มาก ที่สำคัญการระบาดรอบนี้จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนมากจะแข็งแรง อัตราการป่วยหนักลดน้อยลง แต่ก็อยากให้ตระหนัก แต่อย่าตระหนก ซึ่งทั้งหมดก็จะโยงไปถึงการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ ทั้งโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวไว้